พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา

อินโดนีเซีย จัดพิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อใช้ประกอบพิธีเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาโลก http://winne.ws/n26052

4.5 พัน ผู้เข้าชม
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา

     วันที่ 17 พ.ค. 2562  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย ร่วมกับสมาคมมหานิกายอินโดนีเซีย (Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia)  ประกอบพิธีอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ (Api Abadi Merapen)  จากเมือง Grobogan ประเทศอินโดนีเซียมายังวัดเมินดุต  เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมเฉลิมฉลองงานวันวิสาขบูชา  

พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา

     สำหรับ "ไฟศักดิ์สิทธิ์ " นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอง จากก๊าซธรรมชาติที่ออกมาจากใต้พื้นแผ่นดิน  โดยชาวอินโดนีเซียมีความเชื่อว่าเป็นไฟที่บริสุทธิ์ เสมือนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เปรียบดังดวงประทีป หรือแสงแห่งธรรมที่ไม่เคยดับ  เป็นแสงที่คอยส่องสว่าง และนำพาให้ทุกชีวิตบนโลกหลุดพ้นจากกองแห่งทุกข์ เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงคือนิพพาน

พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา
พิธีอัญเชิญ "ไฟศักดิ์สิทธิ์" เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชา

ภาพ / ข้อมูล : เฟซบุ๊ค ภาพดีๆ 072

แชร์