คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน http://winne.ws/n9967

9.0 หมื่น ผู้เข้าชม
คำกล่าวถวายผ้ากฐินแหล่งภาพจาก www.watthaichetavan.org

ก่อนกล่าวถวายผ้ากฐิน ตั้งนโม 3 จบ ว่า 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 1)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 2)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 3)


คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

อิมัง มะยัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินะ- จีวะระทุสสัง / สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ สังโฆ /                                                                

อิมัง /สะปะริวารัง /กะฐินะจีวะระทุสสัง  / ปะฏิคคันหาตุ /ปะฏิคคะ-เหตตะวา จะ /อิมินา ทุสเสนะ /กะฐินัง/ อัตถะรัตตุ/  อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง  / หิตายะ / สุขายะ  / นิพพานายะจะ ฯ

 

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (ไทย)

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  /  ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย  / ขอน้อมถวาย /  ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้น-รับแล้ว / จงกรานกฐิน / ด้วยผ้าผืนนี้ / เพื่อ-ประโยชน์ /  เพื่อความสุข  / เพื่อมรรคผล-นิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน-เทอญฯ

แชร์