สัมภาษณ์ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายการ "เจาะลึกทั่วไทย

ผอ.สำนักพุทธฯพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าพบพระเทพรัตนสุธีย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี http://winne.ws/v14328

887 ผู้เข้าชม
แชร์