สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

20ธ.ค.2559: พระภาสุระ ทนฺตมโน กล่าวว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราต้องอยู่อย่างอัตคัด แต่สอนให้เรารู้จักถ่อมตน ประมาณตนเอง ซึ่งเมื่อศึกษาให้ถ่องแท้จะพบว่ามีหลายระดับ ต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเช่น ถ้าเราเป็นนักธุรกิจ หรือ เป็นชาวประมง http://winne.ws/n11507

3.3 พัน ผู้เข้าชม
สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

White-clad devotees at Dhammakaya Wat, Thailand’s largest temple, in February. The number of adherents has grown into the hundreds of thousands both in Thailand and abroad. Credit Nicolas Asfouri/Agence France-Presse — Getty Images      

Where Buddhism’s Eight-Fold Path Can Be Followed With a Six-Figure Salary

PATHUM THANI, Thailand — It is a temple for a changing Thailand: clean, unadorned, high-tech and unashamed of praying for wealth.

“Sit here and get rich,” read small medallions embedded in the floor under each white plastic chair in a vast, open-sided meditation center. In his sermons, the temple’s charismatic 72-year-old leader, Phra Dhammachayo, often exhorts his adherents, “Be rich, be rich, be rich!”

With its endorsement of worldly comforts and its no-nonsense approach to ritual, the temple, known as Wat Dhammakaya and the largest in Thailand, has attracted the allegiance of growing numbers of followers in a movement whose popularity has unsettled the government and the Buddhist hierarchy.

The authorities have long tried to clip its wings, and for the past month the police have been threatening to arrest Phra Dhammachayo despite a warning by the temple that it would mobilize a human shield of chanting monks to protect him.

The charge against him is embezzlement, the latest of many accusations that stretch decades, while the top body of Buddhism has accused him of heresy. Last week, it stripped him of his title, though that does not seem to have threatened his status on the grounds of Wat Dhammakaya.

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

Novice monks placed their sandals in neat rows before entering the temple’s meditation room. The Dhammakaya approach emphasizes cleanliness and order. Credit Lauren DeCicca for The New York Times        

The temple is the spiritual embodiment of the social and economic dislocations that have shaken Thailand. The economic boom of the 1980s created a well-to-do middle class for whom moneymaking rivaled Buddhist tradition as a core value. They needed something that brought the two together.

Cash machines are placed conveniently near a meditation hall with screens that declare, “Shortcut to making merit,” the important virtue of doing good deeds. As a merit-making bonus, credit card points earned by the transaction can go directly to the temple.

“Buddha never taught us to live in hardship,” said the temple spokesman, Phra Pasura Dantamano. He added: “Buddha teaches moderation, but there are different levels of society. If I were a businessman or a farmer I would define moderation in a different way.”

This perspective is a departure from traditional Thai Buddhism, in which there is less acceptance of wealth, said Suwanna Satha-Anand, a professor of philosophy at Chulalongkorn University.

“They crafted a possibility of a new form of Buddhism which is friendly to capitalism or wealth,” she said. “This is the voice of the urban middle or upper class who are looking for a more modern image of what a Buddhist can be.”

Well-designed websites promise a form of meditation that is “simple, easy and effective.” The temple itself manifests cleanliness and efficiency alongside tech-savvy sophistication. Its huge boxy buildings are aggressively plain, finished with unpainted gray concrete. It has no spire, few bells and little incense.

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

Phra Dhammachayo, the temple’s leader, last year. For the past month the police have threatened to arrest him on a charge of embezzlement, while the top body of Buddhism has accused him of heresy. Credit Damir Sagolj/Reuters

But it does not lack grandeur. Its centerpiece is a huge, flat dome more than 2,000 feet in diameter that even the temple concedes looks like a flying saucer. It radiates wealth. The dome’s surface consists of 300,000 small Buddha statues made of silicon gold, each as tall as an open hand and engraved with the name of a donor — suggested donation 10,000 baht, or about $300.

On special occasions, the vast plaza around the dome is the scene of spectacular gatherings — tens of thousands of monks in orange and worshipers in white — that rival an Olympics opening ceremony. The monks circle the dome as if the little statues had come to life, and they sit in perfect, ordered rows that seem to stretch to the horizon. At night, they march with glowing lights, and thousands of lighter-than-air lanterns float into the sky.

In keeping with the stark design of the temple, even these extravagant displays are marked by almost militaristic order and precision.

The same rapid rise to prosperity that inspired the popularity of Wat Dhammakaya also underlies the political divisions and outbreaks of violence that have shaken Thailand in recent years.

Those divisions are being held in check by a military junta that seized power in 2014. “When you have hundreds of thousands of devotees, some people with power would be scared of that,” Phra Pasura said.

He compared the Dhammakaya movement to the populist rise of Thaksin Shinawatra, a prime minister who was ousted in another coup, in 2006, and now lives in exile.

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

A young monk during evening meditation at the temple. Credit Lauren DeCicca for The New York Times     

“People are afraid that if we get too large we could be a threat,” Phra Pasura said. He would not estimate the number of followers, but said they were in the hundreds of thousands.

At the moment, the government is pursuing several cases against Phra Dhammachayo, the foremost of which is a charge that he embezzled $40 million from a credit union. He has said he was unaware of the source of the funds, and his followers have paid off the debt.

But the government is still trying to bring him to court. For weeks, the police have been threatening to seize him, at one point saying they were ready to deploy 2,000 officers to confront what was likely to be a phalanx of monks.

It is a common pattern in Thailand of threat and retreat, whether for the surrender of “red shirt” demonstrators in 2010 or for monks at another temple earlier this year to give up their tame tigers at a moneymaking petting zoo.

Phra Dhammachayo has refused to turn himself in, asserting that he suffers from diabetes and Turner syndrome, a chromosomal disorder. He has not been seen in public for six months, and there is no confirmation that he is still inside the temple.

Wherever he is, Phra Dhammachayo remains a magnetic figure who draws intense devotion from his followers.   

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

Gold leaf being placed on a bell in the Grand Meditation Stadium in Wat Dhammakaya. The temple has been controversial because of its ostentatious wealth, its challenge to mainstream Buddhism, and its message that it is fine for followers to be rich. Credit Lauren DeCicca for The New York Times        

“I am what I am because of him,” said Watjana Suriyatham, 51, an assistant professor of English at Thammasat University.

        Mirella Kampus, 34, a Swiss member of the staff, said she had been at the temple for six years and had found her calling there. “If I had not known him, my life would be difficult,” she said. “I would not have found a reason for my life.”

The son of an engineer, Phra Dhammachayo studied economics at Kasetsart University, but he had already dedicated himself to Buddhism. Soon after graduation, he founded the little meditation center that grew to become the largest temple in Thailand, with a territory that it says comprises 1,000 acres.

He also seems to be a man of unusual visions.

In 2012, in an account disseminated by the temple’s websites, he told his followers that Steve Jobs, the co-founder of Apple, had been reincarnated and was living in a six-story heavenly palace made of silver and crystal glass and served by a staff of 20 not far from Apple’s Cupertino, Calif., headquarters.

The vast temple grounds today seem hushed and still. Meditation halls are filled with the chanting of hundreds of monks and worshipers, sometimes with the aid of a karaoke-style scroll on a large screen.

For the temple, cleanliness and order are an important element of good karma. Devotees are expected not only to dress in white, but also to remove their sandals and place them in regimented rows when entering meditation rooms.

Not everyone is chanting. With its vast underground parking garage, clean toilets, free food and sheltered plazas, the temple is a refuge from the noisy outside world. Families often come to meditate together, to picnic and even to stay the night in tents that are provided for them.

Ms. Kampus compared the pristine temple to Switzerland.

“My country is very clean,” she said. “When I came to Thailand, oh my god! But the temple is very clean.” She added, “If you keep orderliness outside, you are orderly inside and it is easier to meditate.”

ที่มา : http://www.nytimes.com/2016/12/20/world/asia/thailand-buddhist-temple-praying-wealth.html?_r=0®ister=google

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

วัดพระธรรมกายจัดเป็นวัดร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตอบรับกับความต้องการของสังคมไทย

        ณ บริเวณที่เรียกว่ามหารัตนวิหารคตเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาสวดมนต์ ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางและการประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามแนวทางของพระบรมศาสดาทำให้วัดพระธรรมกายกลายมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

        มีผู้มีอำนาจบางกลุ่มได้พยายามที่จะดำเนินการบางอย่างกับวัดพระธรรมกายตลอดเดือนที่ผ่านมา เพื่อจับกุมพระธัมมชโยผู้มีลูกศิษย์มากมายตั้งแต่พุทธบุตรไปจนถึงสาธุชนทั้งหลายที่ต่างพร้อมใจกันมาเพื่อปกป้องท่าน ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายวัด แม้กระนั้นก็ไม่สามารถสั่นคลอนความศรัทธาของศิษย์ได้เลย

       วัดพระธรรมกายจัดเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกชนชั้น เช่น ชนชั้นกลางเป็นต้น

       พระภาสุระ ทนฺตมโน กล่าวว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราต้องอยู่อย่างอัตคัด แต่สอนให้เรารู้จักถ่อมตน ประมาณตนเอง ซึ่งเมื่อศึกษาให้ถ่องแท้จะพบว่ามีหลายระดับ ต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าเราเป็นนักธุรกิจ หรือ เป็นชาวประมง เราจะประยุกต์ใช้หลักธรรมให้เข้ากับบทบาทและหน้าที่ของเรา

        ศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า หลักการของทางวัดฟังดูแล้วอาจจะแตกต่างออกไปจากพระพุทธศาสนาในอดีตที่ไม่ค่อยจะยอมรับเรื่องความมั่งคั่ง วัดพระธรรมกายกำลังพลิกโฉมของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมระบอบทุนนิยม ศาสตราจารย์ยังได้เสริมอีกว่าวัดพระธรรมกายสามารถตอบโจทย์ของคนสมัยใหม่ที่กำลังมองหาพระพุทธศาสนาแนวใหม่

        เวปไซต์ของทางวัดมีการออกแบบอย่างดีเพื่อโปรโมทการนั่งสมาธิในรูปแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทางวัดเน้นเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบอย่างมาก ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ บริเวณมหารัตนวิหารคตถูกสร้างด้วยความเรียบง่าย เป็นคอนกรีตเปลือย มีระฆังเพียง 2 ใบ

        ถึงแม้จะเรียบง่ายแต่ก็มีขนาดใหญ่ พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ภายในบรรจุด้วยพระพุทธเจ้าจำนวน 700,000 องค์ และภายนอกบริเวณโดมเป็นที่ประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก 300,000 องค์ ในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ บริเวณลานกว้างของมหารัตนวิหารจะเต็มไปด้วยผู้คนและคณะสงห์มารวมตัวกัน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

       ด้วยการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของทางวัดประกอบกับผู้คนนับแสนคนที่หลั่งไหลมายังวัดพระธรรมกาย ทำให้วัดพระธรรมกายเป็นที่ถูกจับตามองว่ามีบทบาทสำคัญในการเมืองไทย “คนกลัวว่าถ้าเราใหญ่เกินไปเราสามารถเป็นภัยต่อความมั่นคงได้ พระภาสุระ” โฆษกของทางวัดกล่าว

       และในขณะนี้พระธัมมชโยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการฟ้องเงินพันกว่าล้านบาท และได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอีกทั้งลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้รวมเงินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทางการยังพยายามที่จะนำตัวพระธัมมชโยไปยังศาล ถึงขนาดที่ว่ามีประกาศว่าได้เตรียมกำลังกว่า  2000 นายเพื่อมาบุกจับพระธัมมชโย      

สื่อดังนิวยอร์กไทม์แพร่ภาพทั่วโลกกรณีวัดพระธรรมกายวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (มีฉบับแปลไทย)

 ดูเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ตอนเสื้อแดงในปี 2006 และ พระรูปหนึ่งกับกรณีการเลี้ยงเสือในวัด

       สาเหตุที่พระธัมมชโยปฏิเสธที่จะเข้าสู่กระบวนการคือการที่ท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานและขาบวมอย่างมากมีลิ่มเลือดที่สามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่หัวใจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หากเดินทาง โดยพระธัมมชโยไม่ได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณะเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และไม่มีการยืนยันว่าพระธัมมชโยอยู่ที่วัดหรือไม่

       ไม่ว่าจะมีกระแสข่าวเพียงใด พระธัมมชโยยังคงเป็นศูนย์รวมใจของลูกศิษย์เสมอมา “ฉันเป็นฉันได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อ” ผศ.วัจนา สุริยธรรม อาจารย์สอนภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว มิเรลล่า แคมปัส อายุ  34 ปี อาสาสมัครประจำจากสวิตเซอร์แลนด์ยังได้กล่าวอีกว่า เธอช่วยงานที่วัดมาได้ 6 ปีแล้ว ถ้าไม่มีพระธัมมชโยชีวิตของเธอจะมีแต่ความลำบาก หลวงพ่อทำให้เธอรุ้ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิต

        พระธัมมชโยจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะที่ศึกษาอยู่ก็ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หลักจากเรียนจบไม่นาน หลวงพ่อได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งในภายหลังได้กลายเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่รวมกัน 2000 กว่าไร่

        นอกจากนี้พระธัมมชโยยังมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครสามารถประยุกต์สอนศีลธรรมโดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง สตีฟ จ๊อบส์ เทศสอนสาธุชน

       อาณาบริเวณภายในวัดดูสงบ ห้องปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนรวมตัวกันเพือสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัฒนสูตร โดยผู้ที่มาใหม่สามารถสวดตามได้จากโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่ทางวัดจัดไว้

       สำหรับวัดพระธรรมกาย ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำความดี ผู้มาปฏิบัติธรรมต่างพร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวและถอดรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงชั้นวางก่อนเข้าห้องปฏิบัติธรรม

        บางคนมาสวดมนต์ บางคนก็มานั่งสมาธิ ที่จอดรถที่พอเพียง ห้องน้ำสะอาด อาหารฟรี และที่พักค้างยามค่ำคืน ทำให้วัดพระธรรมกายเป็นสถานที่พักใจจากความวุ่นวายภายนอก หลายคนพากันมาเป็นครอบครัวมานั่งสมาธิและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

        มิเรลล่าเปรียบเทียบวัดอันศักสิทธิ์แห่งนี้กับประเทศบ้านเกิดของเธอว่า ประเทศของเธอสะอาดมาก เมื่อมาเมืองไทย เธอถึงกับต้องร้องอุทานว่าวัดสะอาดมาก เธอยังบอกอีกว่าถ้าเราสามารถจัดความเป็นระเบียบภายนอกได้ เราก็จะสามารถจัดใจของเราให้เป็นระเบียบได้ และนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้การนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ง่าย

แชร์