​รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เยือน 3 ประเทศอาเซียน รวมทั้งไทยวันที่ 5-9 สิงหาคมนี้

นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เตรียมเยือน 3 ประเทศอาเซียน รวมทั้งไทย ในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม โดยประเด็นหารือหลักคือความขัดแย้งเกาหลีเหนือ และข้อพิพาททะเลจีนใต้ http://winne.ws/n17695

3.1 พัน ผู้เข้าชม
​รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เยือน 3 ประเทศอาเซียน รวมทั้งไทยวันที่ 5-9 สิงหาคมนี้

             กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯออกแถลงการณ์ว่า นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯจะเดินทางเยือน ฟิลิปปินส์ ไทย และ มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 ที่จัดขึ้นในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ซึ่งสหรัฐฯจะร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ความมั่นคงทางทะเล และการต่อต้านก่อการร้าย

             ในส่วนของการเยือนประเทศไทย นายทิลเลอร์สัน จะเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยกับรัฐบาล และในส่วนการเยือนมาเลเซีย จะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี

              กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯระบุว่าการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซียของนายทิลเลอร์สันครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเยือนอาเซียนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตคาบสมุทรเกาหลี และสหรัฐฯ ก็กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ โดยประเทศที่นายทิลเลอร์สันเลือกมาเยือน ได้แก่ไทยและมาเลเซีย ต่างเป็นประเทศที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะมาเลเซีย ที่ถูกสหประชาชาติกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของเกาหลีเหนือมานานหลายปี


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก http://news.voicetv.co.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/world/512119.html

แชร์