ชาวพุทธสุดอาลัย"หลวงปู่ท่อน"วัดศรีอภัยวันพระมหาเถระสายวิปัสสนาได้ละสังขารอย่างสงบสิริอายุ ๘๙ ปี

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ สิริอายุ ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา เวลา ๑๖.๔๖ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ http://winne.ws/n23097

600 ผู้เข้าชม
ชาวพุทธสุดอาลัย"หลวงปู่ท่อน"วัดศรีอภัยวันพระมหาเถระสายวิปัสสนาได้ละสังขารอย่างสงบสิริอายุ ๘๙ ปี

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่๗ เมษายน ๒๕๖๑ สิริอายุ ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา 

เวลา ๑๖.๔๖ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

ประวัติพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร)

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

(ท่อน ญาณธโร)Por ton.jpg

เกิด 3 พฤษภาคม 2471

มรณภาพเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๖ น.

อายุ 89

อุปสมบท  พ.ศ. 2491

พรรษา 69

วัดศรีอภัยวัน  ท้องที่  จ.เลย

สังกัดธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)

ชาวพุทธสุดอาลัย"หลวงปู่ท่อน"วัดศรีอภัยวันพระมหาเถระสายวิปัสสนาได้ละสังขารอย่างสงบสิริอายุ ๘๙ ปี

ประวัติ ชาติกำเนิด

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ชื่อเดิมว่า ท่อน ประเสริฐพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2471 ณ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง บิดา-มารดาชื่อ นายแจ่ม และนางทา ประเสริฐพงศ์ มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด 19 คน ท่านบุตรคนที่ 6

การอุปสมบทและศึกษาธรรม

หลวงปู่ท่อน อุปสมบทมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ณ วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระเทพบัณฑิต (มหาอินทร์ ถิรเสวี สินโพธิ์ ป.ธ.5) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูคัมภีรนิเทศเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสุพจน์ อุตฺตโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ภายหลังการบวช ท่านได้เดินทางมาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่คำดี ปภาโส ณ วัดป่าชัยวัน โดยหลวงปู่คำดีเป็นอาจารย์กัมมัฏฐาน คอยสอนให้ทำภาวนา นั่งสมาธิกัมมัฏฐาน เน้นเรื่องสติ สมาธิ และปัญญา ระยะเวลาผ่านไปนานพอสมควร ท่านได้ช่วยครูบาอาจารย์แบ่งเบาภาระในการสอนคนที่จะมาบวช ด้วยการสอนขานนาค เป็นต้น ครั้นถึงช่วงออกพรรษา ได้เป็นหัวหน้าออกเดินธุดงค์เข้าป่าเป็นกิจวัตรและได้ช่วยหลวงปู่คำดีสร้างวัดถ้ำผาปู่ จวบจนหลวงปู่คำดีมรณภาพ

ครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสพบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า และได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้จากหลวงปู่มั่น “ให้เร่งทำความเพียร มิให้ประมาท ชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องตาย” หลวงปู่ท่อน ยังได้มีโอกาสไปกราบเยี่ยมครูบาอาจารย์หลายท่าน อาทิ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต เป็นต้น

กุฎิที่พักรักษาอาการอาพาธและรับญาติโยมของ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) ที่วัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี กุมภาพันธ์ 2560

ชาวพุทธสุดอาลัย"หลวงปู่ท่อน"วัดศรีอภัยวันพระมหาเถระสายวิปัสสนาได้ละสังขารอย่างสงบสิริอายุ ๘๙ ปี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. 2503 เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดศรีอภัยวัน

พ.ศ. 2510 เป็นเจ้าคณะตำบลเมือง เขต 2 (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2526 เป็นเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน-ภูเรือ (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน-ปากชม (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2550 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)

สมณศักดิ์ แก้ไข

5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูญาณธราภิรัต[1]

12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณทีปาจารย์[2]

5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

ปัจฉิมวัย แก้ไข

ปัจจุบัน หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ท่านพักรักษาอาการอาพาธอยู่ที่ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี

มรณภาพ แก้ไข

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๖ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

น้อมกราบถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่อนด้วยความเคารพยิ่ง


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

Boon Ya Sahai

แชร์